Spacer w Zoo – zestaw edukacyjny

Angola lion, Panthera leo bleyenbergi, Zoo Ústí nad Labem, Czech Republic
Angola lion, Panthera leo bleyenbergi, Zoo Ústí nad Labem, Czech Republic
Wiersze i zagadki z quizem
książka + puzzle w etui

Płowe ciało, wzrok dostojny,
łeb ma w wielką grzywę strojny.
Wyleguje się na słońcu
lekceważąc zwiedzających.
W jego ruchach – szczyt godności,
kwintesencja łagodności !
Szybko byłbyś zmienił zdanie oglądając polowanie,
którym w nocy na pustyni
strach i spustoszenie czyni.
Kiedy – będąc na wolności
chrupie ofiar swoich kości.
Nikt mu w walce nie dostoi –
nawet człowiek go się boi !
Chyląc przed wielkością czoła
Królem zwierząt go obwołał.
To /…lew…../ jest, a samica
nosi dumną nazwę /………………./.

Dla małych dziewczynek i chłopców przygotowaliśmy książkę z puzzlami, zagadkami i quizem o zwierzętach. Dowcipne wierszyki w formie zagadek opowiadają o wizycie mamy z dziećmi w ogrodzie zoologicznym.
Wydanie książkowe jest unikalną zabawą edukacyjną polegającą kolejno na :
– zgadywaniu nazwy zwierzęcia z treści wiersza,
– narysowaniu jego obrazka poprzez ułożenie go z puzzli i dopasowanie właściwego obrazka do wiersza oraz
– rozwiązaniu quizu zawierającego 21 pytań określających cechy i warunki życia opisanych w wierszach zwierząt.
Świetne ilustracje,144 puzzle układane w sześciu ramkach, które dziecko musi samo ułożyć.

“Spacer w Zoo” jest to przedsięwzięcie wydawnicze o charakterze edukacyjnym polegające na opracowaniu wielofunkcyjnego zestawu do wydania drukiem w 4 tomach.
Pierwszy tom można zamówić klikając na zakładkę zamówienia.
Każdy tom składać się będzie z:
– Książeczki z wierszami o zwierzętach,
– Ilustracji do wierszy w postaci puzzli,
– Quizu-zestawu pytań o cechy opisanych w wierszach zwierząt.
Każda z czterech książeczek zestawu zawierać będzie wiersze – zagadki opisujące cechy kolejnych zwierząt, po 6 w każdym tomie. Obecnie ukazał się drukiem pierwszy tom zestawu.
Zestaw edukacyjny “Spacer w Zoo” jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4 -9 lat.
Dowcipne wierszyki w formie zagadek opowiadają o wizycie mamy z córeczką i synkiem w ogrodzie zoologicznym. Zestaw zawiera zagadki o zagadkach w zagadkach, intryguje , uczy, bawi, powiększa wiedzę, wyobraźnię i logiczne myślenie, rozwija umiejętności plastyczne.

TOM PIERWSZY

Przed czytelnikiem stoi do rozwiązania kilka zadań:
Pierwsze zadanie to odgadnięcie i wpisanie na końcu wiersza rymującej się nazwy opisanego w nim zwierzęcia.
Drugie zadanie to narysowanie na kartce kredkami z własnej wyobraźni jego postaci.
Trzecie zadanie to ułożenie w załączonej ramce z puzzli rzeczywistej fotografii zwierzęcia. Układanie jest podwójnie utrudnione: a) dno ramki jest jednolite i miejsce klocka wskazuje jedynie ciągłość obrazka na obrzeżu ramki, b) klocki z wszystkich 6-ciu obrazków są zmieszane więc ich kształt nie przesądza, do którego z 6 obrazków dany klocek należy. Mamy więc do ułożenia 6 osobnych puzzli. W miarę zapełniania ramek ujawnia się rzeczywisty wygląd zwierząt. Po ułożeniu obrazka należy wpisać w ramce numer ilustrowanego wierszyka.
Czwarte zadanie to porównanie swojego wyobrażenia zwierzęcia (zadanie 2) z jego fotografią (zadanie 3). Należy teraz kredkami ponownie narysować własne obrazki zwierząt.
Piąte zadanie to odpowiedzi na 21 pytań o każde z 6-ciu zwierząt i wypełnienie rubryk quizu. Skala trudności tego zadania jest o wiele większa od poprzednich. Ma ono na celu: a) naukę pracy zespołowej, b) budowę więzi z dorosłymi (rodzice, opiekun lub nauczyciel przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytania), c) naukę umiejętności poszukiwania źródeł informacji – książki, encyklopedie, internet (zalecane: medianauka.pl, wikipedia). Po wpisaniu odpowiedzi na stronach quizu można je przenieść na numerowany arkusz na końcu książki, arkusz wyciąć i przesłać na adres wydawnictwa listem poleconym za potwierdzeniem odbioru podając pocztowy adres nadawcy i adres mailowy. Na adres mailowy nadejdzie powiadomienie o ilości poprawnych odpowiedzi (na 6×21=126 możliwych).

Tomik wraz z ułożonymi w ramkach ilustracjami, umieszczone w etui, stanowią książkę w bibliotece dziecka. Można również zdjęcia w ramkach rozwiesić jako obrazy. Wyjęte z ramek puzzle nadają się po zmieszaniu do wielokrotnego użycia. Zestaw nadaje się albo do rozwiązania w całości przez jedno dziecko albo jako zabawa zespołowa w rozmaitych konfiguracjach. W zajęciach szkolnych można klasę podzielić na kilka zespołów, na przykład sześcioosobowych, po jednym zestawie na zespół, przydzielając każdemu członkowi zespołu jedną ramkę. Strony quizu można skopiować tak, aby każde dziecko rozwiązywało quiz indywidualnie. Można organizować zawody między zespołami w szybkości układania ilustracji lub rozwiązywaniu quizu. Blankiet odpowiedzi quizowych ograniczony jest do 1 sztuki na zestaw.
Rytmiczny charakter wierszy, ich rozmaita długość i stopień trudności sprawił, że według opinii logopedów zestaw nadaje się do wykorzystania jako warsztat terapeutyczny do ćwiczeń.