Kontakt

Wydawnictwo Henryk Panusz
Al. Kościuszki 1 
90-418 Łódź
tel. + 48 (42) 630 38 94
spacerwzoo@ldi.pl